FRiNGE

Mis on „ Fringe“?
Üldisemalt…

  • Põhirõhk on etenduskunstidel. Teater, tants, muusika, sõnakunst, tsirkus ja nukuteater moodustavad Fringe tuuma, aga ka kujutav kunst võib olla kaasa arvatud. Fringe ei keskendu ühele ainsale kunstiliigile ega žanrile, vaid kujutab endast rikkalikku valikut etenduskunste.
  • Vahet ei tehta. Igal etendusel on võrdne võimalus pääseda lavale ja sisule ei seata mingeid piiranguid. Fringe Festivalile registreeritakse esinejaid kes-ees-see mees põhimõttel või valitakse juhuslikult loosiga. Ükski inimene ega komitee ei otsusta selle üle, kes esineb ja kes ei esine Fringe festivalil.
  • Kergesti ligipääsetavad. Piletihinnad on madalad, seega kergesti kättesaadavad publiku jaoks. Lavastamise kulud on samuti madalad, seega on esinejatel lihtne Fringe festivalist osa võtta.
  • Kiire. Minimaalne tehnika kasutus. Etendused ei ole tavaliselt pikemad kui 60 minutit ja tehnilised lahendused on võimalikult lihtsustatud. Mitmeid erinvaid etendusi on võimalik näha samal õhtul ning tihti ei ole vaheajad pikemad kui 30 minutit.
  • Originaalsus. Alati on oodata mitmeid erinevaid unikaalseid ja loomingilisi etendusi.  Tänu sellele, et üritus on kergesti ligipääsetav, on võimalik tuua lavale nii värsked esinejad, keda varem ei ole nähtud kui ka hooajalised professionaalid, kes katsetavad ja proovivad läbi uut loomingut.

Millal „Fringe“ alguse sai?

See sai alguse 1947 Edinburghis, Šotimaal. 8 teatritruppi, keda ei kutsutud Edinburghi Rahvusvahesele Festivalile, otsustasid sellest hoolimata esineda. Aastate möödudes hakkas üha enam teatrigruppe kasutama võimalust lavastada oma etendusi ning sel ajal hakkas moodustuma Festival Fringe Society.

Festival Fringe Society toimib tänini ning põhimõtetele kohaselt ei kontrollita siiani festivali programmi. Nad on uhked selle üle, et korraldavad üritust, millest saavad osa võtta kõik, kellel oma lugu jutustada.

https://www.edfringe.com/learn/about

 

ENG

What is ‘’Fringe’’?
Generally it is….

  • Focused on performing arts. Theatre, dance, music, spoken word, circus, puppetry all make up the Fringe core, but may include visual arts too. A Fringe is not focused on one single art form or genre but is a performing arts smorgasbord!
  • Uncurated. There are no limits placed on content as every show has the same opportunities and possibilities to perform. For Fringe Festivals shows are booked on a first come first served basis, or chosen by lottery. No single individual or committee determines who can or cannot perform at a Fringe Festival.
  • Easy to get involved. Ticket prices are low, so it’s accessible for audiences. Production costs are low so it’s accessible for artists to perform.
  • Quick. Tech is minimal. Shows are generally no more than 60 mins long and technical cues are simple and streamlined. Multiple shows will be played at the same venue in the same evening with a quick turnaround time (sometimes just 30 mins) between shows.
  • Original. There is always a plethora of unique, different, creative shows due to the easy accessibility factor. There’s the chance to see fresh never seen before performers and seasoned professionals testing out new shows.

Where did ‘’Fringe’’ start?

It all started in 1947 in Edinburgh, Scotland, where 8 theatre troupes who had not been invited to the Edinburgh International Festival decided to perform anyway. As years passed more and more theatre groups took the chance to stage their own shows at this time it naturally developed into the forming of the Festival Fringe Society.

The Festival Fringe Society still operates and still takes no part in vetting the festivals program. They are proud to continue to include anyone with a story to tell and a venue willing to host them.

https://www.edfringe.com/learn/about